موسسه نشر دانش هوزان

همراه ما باشید

 

نشر دانش هوزان

همراه ما باشید

1
1

برگزاری کارگاه و سمینار اختصاصی
در محل سازمانها و شرکتها

برگزاری کارگاه و وبینارهای
آنلاین اختصاصی و عمومی

نیازسنجی آموزشی و منتورینگ
کارشناس های آموزش سازمانها و شرکتها

آموزش تخصصی مدیران و
کارکنان سازمانها و شرکتها

رویدادهای پیش رو

آخرین محتوی های آموزشی

رول پلی کارگاه آموزشی

| محتوی آموزشی | بدون نظر

در بخش کارگاه این دوره، شرکت کنندگان دو به دو یکی به عنوان مشتری شاکی و دیگری به عنوان مدیر یک رستوران …

آموزش مهارت تاب آوری به کودکان

| محتوی آموزشی | بدون نظر

یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث روان شناختی انسان، تاب آوری است.تاب آوری به طور کلی به معنای…

فرآیند مدیریت عملکرد

| محتوی آموزشی | بدون نظر

مدیریت عملکرد، فرایندی اصولی است که هر سازمان توسط آن، کارکنان خود را (به صورت فردی یا عضوی از گروه)…

تیم ورک و کارگروهی (Teamwork)

| محتوی آموزشی | بدون نظر

تیم ورک یا کارگروهی (Teamwork) در حقیقت به همکاری دو نفر یا بیشتر به منظور دستیابی به نتایجی که هیچ یک به تنهایی قادر به دستیابی …

گالری عکس

مشتریان هوزان