مطالب برگزیده

رول پلی کارگاه آموزشی

در بخش کارگاه این دوره، شرکت کنندگان دو به دو یکی به عنوان مشتری شاکی و دیگری به عنوان مدیر یک رستوران …

آموزش مهارت تاب آوری به کودکان

یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث روان شناختی انسان، تاب آوری است.تاب آوری به طور کلی به معنای…

فرآیند مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد، فرایندی اصولی است که هر سازمان توسط آن، کارکنان خود را (به صورت فردی یا عضوی از گروه)…

تیم ورک و کارگروهی (Teamwork)

تیم ورک یا کارگروهی (Teamwork) در حقیقت به همکاری دو نفر یا بیشتر به منظور دستیابی به نتایجی که هیچ یک به تنهایی قادر به دستیابی …

مهارت ‎های نیروی کار در سال ۲۰۲۰

موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، موارد ده‎ گانه ای را به عنوان مهارت ‎های مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰ معرفی کرده است.

آخرین مقاله ها