موسسه "نشـر دانـش هـوزان" با تکیه بر تجارب موفق و ارزنده 20 ساله مدیران خود در حیطه مدیریت آموزش های کاربردی و مشاوره مدیریت آموزش، با تیم اجرایی بسیار مجرب (طراح و مجری بسیاری از دوره و پکیج های آموزشی پیشرو در موسسات آموزشی معتبر شیراز و جنوب کشور، برای سازمانها و دانش پژوهان) و اساتید مجرب و مطرح در سطح کشور، در زمینه برگزاری دوره، کارگاه و سمینارهای آموزشی و منتورینگ ویژه شرکتهای حوزه نفت و گاز، سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی فعالیت می نماید.

هوزان با هدف برآورده نمودن نیاز موجود در این صنعت، اقدام به طرح‌ریزی و ارائه طیف وسیعی از خدمات خود در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات، فنی و مهندسی، روانشناسی و ... برای افراد عام و متخصص، کارکنان و مدیران شرکتها، سازمانها و … در راستای کمک به ارتقا سطح دانش، بینش و فرهنگ صنایع و جامعه نموده است.

موسسه "نشـر دانـش هـوزان" با تکیه بر تجارب موفق و ارزنده 20 ساله مدیران خود در حیطه مدیریت آموزش های کاربردی و مشاوره مدیریت آموزش، با تیم اجرایی بسیار مجرب (طراح و مجری بسیاری از دوره و پکیج های آموزشی پیشرو در موسسات آموزشی معتبر شیراز و جنوب کشور، برای سازمانها و دانش پژوهان) و اساتید مجرب و مطرح در سطح کشور، در زمینه برگزاری دوره، کارگاه و سمینارهای آموزشی و منتورینگ ویژه شرکتهای حوزه نفت و گاز، سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی فعالیت می نماید.

هوزان با هدف برآورده نمودن نیاز موجود در این صنعت، اقدام به طرح‌ریزی و ارائه طیف وسیعی از خدمات خود در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات، فنی و مهندسی، روانشناسی و ... برای افراد عام و متخصص، کارکنان و مدیران شرکتها، سازمانها و … در راستای کمک به ارتقا سطح دانش، بینش و فرهنگ صنایع و جامعه نموده است.

هوزان به معنی “نرگس نو شکفته” می باشد.