با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

تمام پست ها به دست

رضا

اخبار
2016-06-29

ثبت نام سمینار “مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی”

موسسه نشر دانش هوزان با همکاری آکادمی توف ایران – آلمان، سمینار آموزشی "مدیریت منابع…
بیشتر...