با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

محتوی آموزشی

فرهنگ سایه رهبران است

2020-09-05

فرهنگ سایه رهبران است

ادگار شاین وظیفه اصلی رهبران سازمانی را تخریب و ساخت فرهنگ سازمانی می داند. تا زمانی که فرهنگ متناسب فرایندهای منابع انسانی شکل نگیرد، همه چیز در حد کاغذ و فرم و دستورالعمل باقی می ماند.

دیدگاه خود را ثبت کنید