⭕️ تفاوت رهبری و مدیریت

🔹 مدیری که جنبه‌های انسانی و تحولات محیطی را می‌بیند، یک رهبر برای سازمان است.سازمان‌ها، یک موجود اجتماعی هستند و از انسان‌ها ساخته شده‌اند.وقتی شرایط جامعه و زندگی اجتماعی انسان‌ها دچار تحولات گسترده و عمیق می‌شود، نمی‌توانیم این تغییرات را نادیده بگیریم.سبک سنتی مدیریت (که در دوران انقلاب صنعتی شکل گرفته بود و انسان‌ها را بیشتر شبیه یک ربات مکانیکی قابل برنامه ریزی می‌دید) در بسیاری از کسب و کارها و سازمان‌ها نمی‌تواند موثر باشد و مدیران باید تحولات انسانی و مولفه‌های انسانی‌ را در مدیریت خود در نظر بگیرند.

✳️ویژگی‌های متفاوت در مدیر و رهبر:
🔹 مدیر وضعیت موجود را اداره می‌کند؛ رهبر نوآوری می‌کند.
🔹 مدیر یک نسخه‌ی کپی است؛ رهبر، اصیل است.
🔹 مدیر وضعیت موجود را حفظ می‌کند؛ رهبر وضعیت موجود را توسعه می‌دهد.
🔹 مدیر برسیستم‌ها و ساختارها متمرکز می‌شود؛ رهبر روی انسان‌ها متمرکز می‌شود.
🔹 تکیه‌ی مدیر بر کنترل است؛ تکیه‌ی رهبر بر اعتماد است.
از نظر افق زمانی، مدیر افق دید کوتاه‌مدت دارد؛ رهبر نگاه بلندمدت دارد.
🔹 مدیر می‌پرسد چگونه و کِی؟ اما رهبر می‌گوید چه کاری و چرا؟
🔹 مدیر سود و زیان و معیارهای در دسترس را می‌بیند؛ رهبر افق‌های دور را می‌بیند.
🔹 مدیر تقلید می‌کند؛ رهبر آغاز می‌کند.
🔹 مدیر وضعیت موجود را می‌پذیرد؛ رهبر آن را به چالش می‌کشد.
🔹 مدیر، یک سرباز به معنای کلاسیک آن است؛ رهبر،‌ فردیت خود را دارد.
🔹 مدیر، کارهایش را درست انجام می‌دهد؛ رهبر کارِ درست را انجام می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *