👥 تیم ورک در حقیقت به همکاری دو نفر یا بیشتر به منظور دستیابی به نتایجی که هیچ یک به تنهایی قادر به دستیابی به آن نمی باشند، گفته میشود.
✅ باید دانست که در عمل تفاوت هایی بین کار تیمی و کار گروهی وجود دارد.

🔷 تعــریف تیــم:
◀️ گروه کاري نسبتا پايداري که اعضاي آن هدفهاي مشترک داشته، به هم وابسته اند و به عنوان يک واحد کاري در برابر کل ستازمان پاسخگويند.
🔸 تيم به تعداد کمی از افراد داراي مهارتهاي مکمل گفته می شود که مقصد واحدي دارند ، به اهداف عملکردي مشترک متعهدند ،رهيافت واحدي نسبت به مسایل دارند و نست به آن همگی پاسخگو می باشند.

🟢 تعـریف گــروه:
◀️ متشکل از افرادی است که رابطه متقابل با هم دارند و  برای رسیدن به هدفی مشترک گرد هم می آیند.
♦️ گروه های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می کنند و از راهنمایی یک نفر بهره می برند و کار شخصی در آنها بیشتر نمود دارد.

🟪 شاخصه های کار گروهی:
وظایف مرتبط بهم
مسئولیت فردی
امکان ارائه کار بهتر با فهم و ارتباطات بهتر
اثربخشی به صورت فردی اندازه گیری میشود
شاخصه های کارتیمی:
هدف گذاری مشترک
رهبری مشترک
حل مشترک مشکلات
مسئولیت های مشترک
اثربخشی با خروجی ها و محصولات جمعی اندازه گیری میشود.

♻️ و در آخر چرا تیم ورک (Teamwork)؟؟؟
ارتقای عملکرد
افزایش سود
کاهش خطاهای احتمالی
افزایش خلاقیت
استفاده بهینه از منابع انسانی
به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان ها

🔴 چه زماني نياز به تيم داریم؟  در مشكلاتي كه كسي به تنهايي براي آن راه حلي نمي شناسد.

📃 اصول کار تیمی جان ماکس ول:
ساز و کار و انعطاف پذیرند
هم دست و هم داستانند
تعهدپذیرند
ارتباط برقرار می کنند
لایق و باکفایت هستند
قابل اعتماد هستند
انضباط دارند
مشتاقند
قصدی و هدفی دارند
احساس رسالت می کنند
آماده اند
در پی ارتقاء خویشند
از خود گذشته اند
مشکل گشایند
پی گیر و نستوه اند
یاران، تیم را بالا می کشند
با یاران تیم می جوشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *