با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

برچسب

آموزش سازماني | هوزان

محتوی آموزشی
2020-10-28

رهبری یا مدیریت؟!

مدیری که جنبه‌های انسانی و تحولات محیطی را می‌بیند، یک رهبر برای سازمان است.سازمان‌ها، یک…
بیشتر...
محتوی آموزشی
2020-10-27

لابیگری و لابی حرفه ایی

ﻻﺑﯿﮕﺮی ﺗﻼﺷﯽ در راﺳﺘﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد…
بیشتر...
محتوی آموزشی
2020-10-17

اصل یک هشتم جفری ففر

جفری ففر، استاد دانشگاه استنفورد، عنوان می­کند که مفاهیم مدیریت به­ طور اعم و مدیریت…
بیشتر...
محتوی آموزشی
2020-10-13

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ یا ﻣﺤﺪودﯾﺖ؟!

اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎوی از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ از ﺣﻘﻮق اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.…
بیشتر...