لطفا جهت دانلود فرم نظرسنجی کلاس Adobe InDesign کلیک کنید.

 

پرسشنامه-ارزشیابی-دوره-های-مجازی