آشنایی با محیط اسکای روم
. در این ویدیو درباره محیط اسکای روم بصورت خلاصه توضیحاتی ارایه شده است
مدت ویدیو : ۲:۰۵