با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

تمام پست ها به دست

طاهره

محتوی آموزشی
2020-10-17

اصل یک هشتم جفری ففر

جفری ففر، استاد دانشگاه استنفورد، عنوان می­کند که مفاهیم مدیریت به­ طور اعم و مدیریت…
بیشتر...
محتوی آموزشی
2020-10-13

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ یا ﻣﺤﺪودﯾﺖ؟!

اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎوی از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ از ﺣﻘﻮق اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.…
بیشتر...
اخبار
2016-08-02

برگزاری سمینار مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی در اتاق بازرگانی ۹۵/۰۵/۰۵

سمینار "مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی" در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۵…
بیشتر...
اخبار
2016-04-05

عقد تفاهم نامه همکاری “هوزان” با “آکادمی بین المللی توف ایران – آلمان (TÜV Academy Iran-Germany)”

در اسفند ماه ۹۴، تفاهم نامه همکاری به هدف برگزاری سمینارهای آموزشی مشترک ما بین…
بیشتر...