ماموریت هوزان

ارائه با کیفیت ترین خدمات در زمینه برگزاری دوره و کارگاه آموزشی، همایش، سمینار و … در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات، فنی و مهندسی و ... برای متخصصین، کارشناسان و مدیران شرکتها، سازمانها و … در کشور، با همکاری مجرب ترین اساتید، مدیران، کارکنان و پیشرفته ترین متدها، و تکیه بر شناخت و تجارب خوب، در راستای کمک به ارتقا سطح دانش، بینش و فرهنگ جامعه

ارائه با کیفیت ترین خدمات در زمینه برگزاری دوره و کارگاه آموزشی، همایش، سمینار و … در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات، فنی و مهندسی و ... برای متخصصین، کارشناسان و مدیران شرکتها، سازمانها و … در کشور، با همکاری مجرب ترین اساتید، مدیران، کارکنان و پیشرفته ترین متدها، و تکیه بر شناخت و تجارب خوب، در راستای کمک به ارتقا سطح دانش، بینش و فرهنگ جامعه

ارزش های هوزان

 • مشتری مداری
 • بالاترین استاندارد کیفیت و بهبود مستمر
 • رعایت اخلاق حرفه ای
 • صداقت و صمیمیت
 • احترام
 • مسئولیت و پاسخگویی
 • تفاوت و تمایز
 • نشر و ارتقا دانش و بینش و فرهنگ
 • توانمند و متعهد در ایجاد رضایت حداکثری برای تمامی ذینفعان
 • محیط کاری زنده و پویا
 • به روز، نوگرا، نواندیش، نوآفرین و خلاقیت محور
 • مشتری مداری
 • بالاترین استاندارد کیفیت و بهبود مستمر
 • رعایت اخلاق حرفه ای
 • صداقت و صمیمیت
 • احترام
 • مسئولیت و پاسخگویی
 • تفاوت و تمایز
 • نشر و ارتقا دانش و بینش و فرهنگ
 • توانمند و متعهد در ایجاد رضایت حداکثری برای تمامی ذینفعان
 • محیط کاری زنده و پویا
 • به روز، نوگرا، نواندیش، نوآفرین و خلاقیت محور