فرم نظرسنجی سمینار

منابع انسانی برای مدیران غیر منایع انسانی

05/05/95

شرکت کننده گرامی

با سلام، فرم نظر سنجی که پیش رو دارید در جهت آگاهی از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان و به هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه شده می باشد، با تکمیل این فرم هوزان را از نظرات خود مطلع فرمایید.

در صورت تمایل نام سمینار درخواستی را ذکر فرموده تا در زمان برگزاری آن به شما اطلاع رسانی گردد.