حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

 آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

30

IOS Programming Basic

IOS Programming Basic

30

IOS Programming Advance

آشنایی مقدماتی با مفاهیم اسکرام

16

Professional Scrum Product Owner Course

آشنایی مقدماتی با مفاهیم اسکرام

16

Professional Scrum Master Course

Windows

40

Microsoft .Net Fundamental – مبانی برنامه نویسی C#

مبانی برنامه نویسی C#

60

برنامه نویسی C# تحت ویندوز

مبانی برنامه نویسی C#

150

جامع برنامه نویسی C# تحت وب

HTML5 and CSS3 and C#

36

Developing ASP.NET MVC Web Applications

مبانی برنامه نویسی C#

40

ADO.Net Entity Framework (LINQ to EF)

مبانی برنامه نویسی C#

40

SQL Server مقدماتي

3 روزه

UX / UI

آشنایی با مبانی کامپیوتر

40

برنامه نويسي با Python

برنامه نويسي با Python

40

Data Science with Python

آشنایی با برنامه نویسی و SQL

40

طراحی و پیاده سازی انبار داده (DATA WAREHOUSE)

پایگاه داده

100

Oracle

آشنایی با برنامه نویسی

40

UML و ابزار مدلسازی رشنال

مفاهيم اوليه مديريت پروژه

24

مديريت و توسعه پروژه های نرم افزاری توسط RUP

30

HTML5 and CSS3

HTML5 and CSS3

32

JavaScript

 HTML5 – CSS3 – JavaScript

80

PHP & MySQL