حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

ترسيم فني

54

جامع Revit Architecture

ترسيم فني

30

Revit Architecture مقدماتی

Windows

75

جامع 3Ds Max معماري (مقدماتي و پيشرفته)

Windows

54

3Ds Max  معماري مقدماتی

3Ds Max  (مقدماتي)

40

3Ds Max معماري پیشرفته

Revit

24

مدل سازی پیشرفته Revit-Rhino

Revit

24

مدل سازی پیشرفته پارامتریک Revit grasshopper

3Ds Max  (جامع)

15

V-Ray

رشته معماری

20

طراحی پایدار توسط ECOTECT

Windows مقدماتي­ و نقشه­ خواني

75

جامع AutoCAD معماري

Windows مقدماتي­ و نقشه­ خواني

50

AutoCAD معماري مقدماتی

AutoCAD (مقدماتي)

42

AutoCAD حرفه‌اي

آشنايي با طراحي معماري و Windows

24

Sketch Up

آشنايي با طراحي معماري و Windows

30

Rhinoceros معماري

آشنايي با طراحي معماري و Windows

30

Grasshopper

آشنایی با نرم افزار سه بعدی

30

Lumion

رشته معماری

8

توسعه پایدار

رشته معماری

8

کارگاه استاندارد جهانی ساختمانهای پایدار (سبز) LEED

رشته معماری

8

کارگاه بیولوژی شهر و توسعه