لطفا برای دانلود فایل رزومه موسسه آموزشی هوزان اینجا کلیک کنید.

جهت اعلام نیاز آموزشی خود و یا سازمانتان، رزرو  ایونت های مربوطه، اطلاعات مربوطه (شامل نام، عنوان ایونت، نام شرکت و …) را به شماره همراه ۰۹۹۰۶۱۶۶۰۲۰ پیام نموده و یا با همین شماره تماس حاصل فرمایید.

لطفا برای دانلود فایل رزومه موسسه آموزشی هوزان اینجا کلیک کنید.

جهت اعلام نیاز آموزشی خود و یا سازمانتان، رزرو  ایونت های مربوطه، اطلاعات مربوطه (شامل نام، عنوان ایونت، نام شرکت و …) را به شماره همراه ۰۹۹۰۶۱۶۶۰۲۰ پیام نموده و یا با همین شماره تماس حاصل فرمایید.

 • برگزاری دوره حضوري/آنلاين مهارتهاي فروش تلفنی – اسنپ
 • برگزاری دو دوره حضوري مدیریت فرایند BPM و مدلسازی و مستندسازی فرایندها با محوریت استاندارد BPMN – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت انرژی – فولاد خراسان
 • برگزاری دوره حضوري برنامه توسعه فردی IDP – پتروشیمی پردیس 
 • برگزاری چهار دوره حضوري بسته آموزشي مديريت حرفه اي تعميرات و نگهداري بر اساس مدل SMRP – مجتمع مس سرچشمه
 • برگزاری دوره حضوري متدولوژی مدیریت پروژه PRINCE2 – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري استانداردهای صنعت IEC/IEEE – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري استقرار استانداردISO 26000 – توسعه آهن و فولاد گل گهر 
 • برگزاری دوره حضوري معماری سازمانی (پیشرفته) – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري ایمنی برق و ایزولاسیون الکتریکی – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري نيازسنجي آموزشي – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري اقتصادسنجی انرژی – فولاد خراسان
 • برگزاری دوره حضوري ارزیابی انرژی در سیستم تولید و توزیع بخار (مقدماتی) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري تشخیص عیوب پوشش لوله های مدفون به روش های C_SCANDCVGCIPSPCM – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري ارزیابی انرژی در سیستم تولید و توزیع بخار (پیشرفته) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت فرایندهای کسب و کار و زبان مدل سازی BPMN – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت استرس – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با ترسیم بوم کسب و کار – شهرداری اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري معماری سازمانی TOGAF – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري تاسیسات بهداشتی ساختمان – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري فيلمسازي (فيلم نامه نويسي) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ایمنی کار در ارتفاع – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره حضوري چگونه بیشتر و موثرتر کتاب بخوانیم – پتروشیمی پردیس 
 • برگزاری هشت دوره حضوري مدیریت استرس و تاب آوری – مهندسي و توسعه سروک آذر
 • برگزاری دوره حضوري ارگونومی صنعتی و اداری – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره حضوري ترسيم بوم کسب و کار پیشرفته – شهرداری اصفهان 
 • برگزاری دوره حضوري متره و برآورد تخصصی پروژه های سیویل و معماری – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری هشت دوره حضوري ارتباط موثر – سروک آذر
 • برگزاری دوره حضوري نقشه‌خوانی ابزار دقیق – مجتمع کنسانتره و گندله‌سازی سنگ آهن زرند کرمان
 • برگزاری سه دوره حضوري رانندگی تدافعی – نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
 • برگزاری دوره حضوري انبارداری صنعتی – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري معماری سازمانی (مقدماتی) – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري متره و برآورد (عمرانی) – سنگ آهن گهر زمین
 • برگزاری دوره حضوري اصول اندازه گیری پتانسیل حفاظت کاتدی و تجزیه و تحلیل – منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري اصول و فنون تشریفات – نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
 • برگزاری دوره حضوري ایمنی کارهای ساختمانی – سنگ آهن گهر زمین
 • برگزاری دوره حضوري اکسل پیشرفته – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری هشت دوره حضوري اصول و فنون مذاکره – مهندسي و توسعه سروک آذر
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت بحران و واکنش در برابر شرایط اضطراری – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با قوانین حسابرسی بیمه ای – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري Excel مقدماتی – پتروشیمی شیراز 
 • برگزاری دوره حضوري پرورش کارمندان – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دو دوره حضوري نرم افزار Word – پتروشیمی شیراز 
 • برگزاری دوره حضوري آئین نگارش و مکاتبات اداری – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دو دوره حضوري آئین نگارش و مکاتبات اداری (گروه اول) – ایبکو IBKO
 • برگزاری دوره حضوري استانداردهای ابزار دقیق – پتروشیمی پردیس 
 • برگزاری دوره حضوري اصول انبارداری – پاسارگاد ماشین پرشین جنوب
 • برگزاری دوره حضوري اصول گزارش نویسی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري عملیات انبارداری و سیستم نگهداری کالا – پتروپالایش کنگان 
 • برگزاری دوره حضوري سامانه موديان مالياتي – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري اصول و مفاهیم خوردگی – پتروپالایش کنگان
 • برگزاری دوره حضوري اصول و فنون مذاکره – پتروشیمی نوری
 • برگزاری دوره حضوري الزامات سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015 – مجتمع مس سرچشمه 
 • برگزاری دوره حضوري اصول تشریفات – نیروگاه گازی فارس (مپنا)
 • برگزاری دوره حضوري اصول تشریفات – رُست
 • برگزاری سه دوره حضوري اصول حراست فیزیکی – مهندسي و توسعه سروک آذر
 • برگزاری دوره حضوري مهندسی فروش – توسعه آهن و فولاد گل گهر 
 • برگزاری دوره آفلاين زبان انگليسي – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با پایش های محیط زیستی – مجتمع مس سرچشمه 
 • برگزاری دوره حضوري اصول اندازه گیری پتانسیل حفاظت کاتدی و تجزیه و تحلیل – منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري اصول تشریفات – رامک
 • برگزاری دوره حضوري اصول سرپرستی – مرکز فرهنگی آبی
 • برگزاری دوره حضوري واکاوی رویکردها و فرصت های میان رشته ای صنعت نفت و گاز و طراحی محیطی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت استراتژیک منابع انسانی – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دوره حضوري مدلسازی فرایندهای کسب و کار BPMN – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري استانداردهای API 618 کمپرسورهای رفت و برگشتی – شرکت پالایش نفت بندرعباس
 • برگزاری دو دوره حضوري آشنایی با مبانی Draft Survey – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري روش کدورت سنجی – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره آنلاین ارزيابي عملکرد کارکنان – سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
 • برگزاری دو دوره حضوري اصول بهره برداری و عیب یابی پمپ ها (با تمرکز بر پمپ های سانتریفیوژ) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ارزیابی انرژی در سیستم تولید و توزیع بخار (پیشرفته) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری چهار دوره حضوري مدیریت تعارض – مهندسي و توسعه سروک آذر
 • برگزاری دو دوره حضوري تجهیزات و عملکرد واحد سنتز اوره (راکتور/ استریپر/ پول کندانسور/ اسکرابر) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری سه دوره حضوري آشنایی با کاتالیست های واحد آمونیاک – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري نحوه ارزيابي و تهيه پيوستهاي زيست محيطي پروژه هاي شهري – شهرداری اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري تربیت ممیز داخلی سیستم های مدیریت انرژی – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوری کاربری و راهبری لینوکس – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاین تحليل گري داده محور – شهرداري اهواز
 • برگزاری دوره حضوري مبانی اجرائی سیستم مدیریت انرژی (پیشرفته) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري آنچه مدیران ارشد در خصوص قرارداد ها باید بدانند – ویژه مدیران ارشد – شهرداري اهواز
 • برگزاری دوره حضوري روانشناسی یادگیری و آموزش بزرگسالان – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوری آشنایی با تهیه QC Plan و نقشه QBS پروژه – قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی ريل گستر
 • برگزاری چهاردوره حضوري آشنایی با MDEA و فرآیند جذب و دفع CO2 – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري اصول تشریفات نوین – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دو دوره حضوري مبدل های حرارتی صفحه ای، اصول طراحی و بهره برداری از آنها – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوری طرح تکریم – شرکت گاز استان تهران
 • برگزاری پنج دوره حضوري تیونینگ تخصصی کنترل ولوها – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري فن بيان – ياتاقان بوش ايران
 • برگزاری دوره آنلاين رویکردهای نوین در استقرار نظام مدیریت عملکرد – شهرداري اصفهان 
 • برگزاری سه دوره حضوري نظام آراستگي 5s – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دوره حضوري اصول و فنون مذاکره ویژه مدیران – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت تکنولوژی – منطقه 4 عمليات انتقال گاز 
 • برگزاری دوره حضوري خلاقیت – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره آنلاين فرماندهی حادثه ICS – پتروشيمي پردیس 
 • برگزاری دوره حضوري اصول سرپرستي – پاسارگاد ماشین پرشین جنوب
 • برگزاری دوازده دوره حضوري تعادل کار و زندگي – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دو دوره حضوري تکنیکهای مصاحبه – پتروشيمي پردیس 
 • برگزاری دوره آنلاین معماری سازمانی – شهرداری اهواز
 • برگزاری سه کارگاه حضوري استقرار مدیریت استراتژیک منطبق با انتظارات مدل EFQM ویرایش (2020) – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري RCA – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري اصول گزارش نويسي – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاين مدیریت فرایندهای کسب و کار – شهرداري اهواز
 • برگزاری دوره حضوري Microsoft Word – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دو دوره آنلاين تعادل کار و زندگي – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری کارگاه حضوري اسکیس – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دو دوره حضوري آيين نگارش و مكاتبات اداري – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري ريشه يابي خطاها و محاسبه عدم قطعيت در اندازه گيري U.M – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاين متره و برآورد طرح های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی – شهرداري اصفهان 
 • برگزاری دوره حضوري آلودگی های هوا و روش های کنترلی آن – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دوره حضوري تنظیم قرارداد و شرایط عمومی – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ایمنی گازهای طبیعی در ایستگاه های تقلیل فشار – مهندسین مشاور طراحی لوله گاز فارس 
 • برگزاری دوره حضوري گزارش نویسی فنی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري نیازسنجی پژوهشی (تکميلي) – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري توتال سولفور آنالیزر – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ISO 9001 – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دو دوره حضوري هوش هیجانی ویژه مدیران – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري اصول مذاکره موفق – یاتاقان بوش ايران
 • برگزاری دوره حضوري اپراتوري و ایمنی کار با دستگاه واترجت – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري محاسبه بار برودتی و حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزار Carrier – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري آمار و تکنیک های آماری – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين آزمایش و تنظیم رله های حفاظتی – منطقه 4 عمليات انتقال گاز 
 • برگزاری دوره حضوري مبانی اجرائی انرژی (مقدماتی) – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با تنظیم قرارداد و شرایط عمومی پیمان – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري بهینه‌سازی سیستم بخار و ارزیابی کارایی انرژی در بویلر و کوره – پتروشيمي پرديس  
 • برگزاری دوره حضوري لیفتیگ – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري روشهای پیشگیری خوردگی پوششهای رنگ صنعتی و بهسازی تعمیرات مربوطه – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دوره حضوري اصول مذاکره موفق – یاتاقان بوش ايران
 • برگزاری دو دوره حضوري قانون کار و تامین اجتماعی – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دو دوره حضوري ارتباط موثر – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری سه دوره حضوري بهیاری Nurse assistant- پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره آنلاين استاندارد شيرآلات صنعتي و تجهيزات وابسته – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دو دوره حضوري آشنایی با فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل 34000 – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری سه دوره حضوري ویرایش جدید EFQM 2020 – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري تربیت ارزیاب تعالی – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري اسکیس – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري روش های بهینه تعمیرات کوره ریفرمری واحد آمونیاک با معرفی مشخصات متریال به روز نسوز – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره آنلاين بازرسی بر مبنای ریسک مطابق استاندارد API580 – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري لیفتینگ جرثقیلهای متحرک – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري تحلیل اقتصادی و منافع چندگانه پروژه های عملکرد انرژی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري مديريت انرژي در كمپرسورها، پمپها و فن ها – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره حضوري ارتباط مؤثر در تدریس – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاين آشنايي و تشريح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001 با رويکرد مميزي داخلي – شهرداري اصفهان
 • برگزاری چهار دوره حضوري کنترل ولو – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري مهندسي مجدد آموزش کارکنان – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري اصول برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري اصول و فنون متقاعدسازی مدیران – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري شخصيت در کار – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره حضوري خود ارزیابی براساس فرآیندهای مدل 34000 – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاين بودجه ريزي عملياتي – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری کمکهای اولیه – پتروشيمي پردیس 
 • برگزاری دوره حضوري ارزیابی درجه بحرانیت کالاها و قطعات یدکی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري عزت نفس – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره حضوري روشهاي کاربردي کاهش مصرف انرژي الکتريکي در صنايع انرژي – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاین (و به صورت کشوری) آشنایی با تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK – شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره آنلاین آخرين فناوري سامانه هاي حمل و نقل هوشمند – شهرداري اصفهان (مدرس از نیوزلند)
 • برگزاری دوره آنلاین پکيج مديريت دارايي فيزيکي (ISO 55000) – هلدینگ کاله
 • برگزاری دوره آنلاین مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی با ابزار BPMN – موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
 • برگزاری دوره حضوری تجاری سازی فناوری نوین – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره آنلاین اينفوگرافيک و ارائه موثر – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري مديريت شهر همگرا – مديران ارشد شهري – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاین طراحی ابزار دقیق با نرم افزار EPLAN – مجتمع گاز پارس جنوبي
 • برگزاری چهار دوره آنلاین Handover Management – شرکت پلیمر آریاساسول
 • برگزاری دوره حضوری مهندسی ارزش – ويژه مديران – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین فناوري هاي نوين در مديريت پسماند با رويکرد استفاده از تجربيات جهان – شهرداری اصفهان (مدرس از آلمان)
 • برگزاری دوره آنلاین مديريت انرژي در کمپرسورها، پمپ ها و فن ها – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره حضوری مديريت پروژه – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین پادشکنندگي سازماني – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاين کارگاه مديريت روابط عمومي پيشرو MPPR – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره آنلاين طراحی و توسعه سیستمهای انگیزشی – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاين بازرسی خطوط لوله فرآیندی بر اساس استاندارد ASME B31.3 – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره آنلاين پیرایش مرمت و ساماندهی نماهای شهری – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاين روشهاي مديريت و کنترل مصرف انرژي در فرايندهاي احتراق مشعل و ديگهاي بخار – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره حضوری مبانی گزينش شايستگي تيم ها – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین امنیت شبکه های اجتماعی و سواد رسانه ای – موسسه آموزشی علوم و فنون (کیش)
 • برگزاری کارگاه حضوری کار تیمی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دو دوره آنلاین سيستم هاي مديريت بخار و روش هاي بهينه سازي مصرف بخار – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین بهره وری و تکنیکهای اندازه گیری آن – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاین Data Science & Machine Learning – گروه شرکتهای پرتو آبی BRTel
 • برگزاری دوره آنلاین مباني نظارت بر اجراي مقررات ملي ساختمان – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره حضوری فرآیندهای آموزش و توسعه فردی – هولدینگ فرزانگان فارس نیکو
 • برگزاری دوره آنلاين مهندسی ارزش – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره آنلاین جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی شهری – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاین و حضوري مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی – مديران شهرداری اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری Data Science – هیئت مدیره گروه شرکتهای پرتو آبی BRTel
 • برگزاری دوره آنلاین پيشگيري از آسيب هاي فضاي مجازي – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین فن بيان ويژه کودکان – ويژه اعضاي خانواده مديران و کارکنان – پتروشيمي شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین روشهای نیازسنجی پژوهشی- شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاین فن بيان ويژه نوجوانان – ويژه اعضاي خانواده مديران و کارکنان – پتروشيمي شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین سواد مالي ويژه نوجوانان (مديريت پول) – ويژه اعضاي خانواده مديران و کارکنان – پتروشيمي شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین اصول بايگاني و مديريت اسناد – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری پرورش کارکنان – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری وبینار پیشگیری و مقابله با آتش سوزی منابع طبیعی، فضای سبز و باغات – سازمان آتش نشاني شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین مذاکره پیشرفته با ارایه نمونه های موفق مذاکره – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری تکنيکهاي حل خلاقانه مسئله – شرکت یاتاقان بوش ایران
 • برگزاری دوره حضوری گزارش نویسی و مکاتبات اداری – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین اصول و فنون مذاکره – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری تکنيکهاي حل خلاقانه مسئله – شرکت فورج البرز
 • برگزاری دوره آنلاین نشانه ها و عوامل موثر بر طلاق عاطفی – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دو دوره آنلاین هوش هیجانی – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره حضوری تکنيکهاي حل خلاقانه مسئله – شرکت شتابکار
 • برگزاری دوره آنلاین تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین روانشناسی صنعتی و کنترل استرسهای شغلی– پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین تاب آوری سازماني – مديران شهرداري اصفهان
 • برگزاری دو دوره آنلاین ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – اعضای خانواده کارکنان پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین آسیب شناسی خانواده – موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
 • برگزاری دوره آنلاین تیم سازی و رهبری موثر تیمهای موفق – شهرداري اصفهان
 • مسئوليت اجتماعي) : برگزاری دوره مهارتی تایپ سریع فارسی و انگلیسی با صفحه کلید – شهرواندان مناطق محروم
 • برگزاري دوره آنلاين تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK V3 – شرکتهاي ايبکو، بيمارستان علي اصغر، شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی، سازمان منطقه آزاد چابهار، شرکت شبکه آرا، شرکت ثانیه پردازان، مجموعه آموزشي دکتر سی جی و …
 • برگزاري هشت دوره آنلاين بهداشت روان در محيط کار – شرکت پلیمر آریاساسول
 • برگزاری دوره آنلاين UX Fundamental – سازمان منطقه آزاد کیش
 • برگزاری دوره آنلاين مديريت عملکرد – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دو دوره آنلاين جامع گزارش نویسی حرفه ای – همراه اول MCI
 • برگزاری دوره آنلاين مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاري دو دوره آنلاين تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK V3 – گروه شرکتهای پرتو آبی BRTel
 • برگزاری دوره آنلاين مدیریت حمل و نقل همگانی – معاونت حمل و نقل شهرداري شيراز (مدرس از نيوزلند)
 • برگزاری دوره آنلاين هوش هيجاني – همراه اول MCI
 • برگزاری دوره آنلاين سامــانه فرماندهی حادثه (ICS 100) – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين توانمندسازی منابع انساني – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاين تاب آوری سازمانی – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين CEH – منطقه پنج عملیات انتقال گاز شیراز
 • برگزاری دوره آنلاين مديريت انرژي در ساختمان – معاونت فني شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره حضوري جامع مهارت هاي فروش و بازاريابي (مقدماتي) – مجتمع صنعتي دکوران
 • برگزاری دوره آنلاين مديريت مشارکتي – مديران اجرايي – شهرداري مشهد
 • (مسئوليت اجتماعي) : برگزاری دوره مهارتی اصول حسابداري – شهرواندان مناطق محروم – محله سعدی و سهل آباد
 • برگزاری دوره آنلاين ارتباط موثر با استفاده از مدل رفتاری DISC – شهرداري شيراز
 • (مسئوليت اجتماعي) : برگزاری دوره ويزيتور فروش – نوجوانان خانه اشتغال – جمعيت امام علي
 • برگزاری دوره آنلاين افزايش کاريزما و نفوذ کلام – مديران ارشد – شهرداري مشهد
 • برگزاری دوره آنلاين کارگاه خبر نويسي – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاين اصول و فنون مذاکرات – همراه اول MCI
 • برگزاری دوره آنلاين مديريت و رهبري با استفاده از تكنيك هاي NLP – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين InDesign Adobe – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاين اصول رایزنی دولتی (لابیگری) در سازمانها – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين ايمني در تکايا – سازمان آتش نشاني شيراز
 • برگزاری دوره حضوري اصول و آداب تشریفات ویژه نیروهای خدماتی – شوراي شهر شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين آشنایی با آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه – شهرداري شيراز
 • برگزاری دو دوره آنلاين Photoshop Adobe – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاين حل مساله – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين آسیب شناسی نظام ساخت و ساز – شهرداري شيراز
 • برگزاری سه وبينار پيشگيري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﻏﺎت – سازمان آتش نشاني شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين ارزیابی و محاسبه جرایم آزمایشگاهی (ژئوتکنيک و آزمايشات مکانيک خاک) – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين خطا ناپذيري (Poka-yoke) – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره آنلاين تيم سازي و رهبري موثر تيم هاي موفق – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين آشنایی با ضوابط مکان یابی و جانمایی ایستگاه پایانه و توقفگاه های حمل و نقلی – معاونت حمل و نقل شهرداري شيراز
 • برگزاری وبينار شيمي حريق و هزمت – سازمان آتش نشاني شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين اصول معماری پایدار- استاندار جهانی ساختمان های پایدار (سبز) LEED – معاونت فني شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين اصول معماری پایدار- مشخصات جهانی صنعتی ساختمان – معاونت فني شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره حضوري ابزار و روش هاي جمع آوري آمار و اطلاعات – واحد آمار شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين مشارکت عمومی و خصوصی PPP و انواع آن – سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های عمومی شهرداری شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين ضوابط و استاندارهای مناسب سازی فضاهای برای توانیابان – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره ERP تخصیص منابع سازمانی – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دو دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)
 • برگزاری دوره سلامت روان در محیط کار (بهداشت روان) – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره مدیریت استرس و فشارهای روانی ناشی از کار – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره مدیریت فرایندها – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره تربیت ارزیاب بر اساس EFQM – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎرز اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژى و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ، ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎى اﻧﺮژى ISO 50006 – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره تفکر تحلیلی – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره مدیریت و مدلسازی فرایندها – شرکت کولر هوایی آبان
 • برگزاری دوره تجزیه و تحلیل مشاغل – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره هوش هیجانی – منطقه پنج عملیات انتقال گاز شیراز
 • برگزاری دو دوره تصمیم گیری و حل مسئله ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره آشنایی با اصول و مبانی عملکرد توربو کمپرسور ها SUMY ZORYA – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره IT Master Plan – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره طراحی اینفوگرافیک و روشهای نوین دیداری سازی داده ها و اطلاعات – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره مدیریت خلاقیت و نوآوری ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره امنیت ارتباطات – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – نظام مهندسی ساختمان استان فارس
 • برگزاری دوره مدیریت تغییر ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دو دوره اصول و فنون مذاکرات – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره اقتصاد مدیریت – پالایشگاه هشتم
 • برگزاری دوره Microsoft Word – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره کوچینگ نقش جدید مدیران – ویژه مدیران ارشد – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره مدیریت زمان – ویژه مدیران ارشد – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره اصول و آداب تشریفات – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره COBIT 2019 – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره تکمیلی عملکرد توربو کمپرسور ها SUMY ZORYA – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره مدیریت استرس – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره برون سپاری – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره مدیریت و مدلسازی فرایندها – شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مربی گری – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره مدیریت استرس ویژه بانوان – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره پیشگیری از آسیب های اجتماعی – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – منطقه پارسیان
 • برگزاری دوره تیم ورک – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره قانون برگزاری مناقصات – شرکت بهره­ برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره مربی گری – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره اصول معماری پایدار، توسعه گری – معاونت شهرسازی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره Microsoft Excel – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره مهارتهای ارتباطی – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره سیستم کنترل مرکزی هوشمند SCATS – سازمان حمل و نقل و ترافیک – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره Microsoft Access – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دو دوره تیم ورک – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)
 • برگزاری دوره NFPA – معاونت شهرسازی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره اخلاق علمی – حرفه ای – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره نحوه طراحی پارکینگها، و خیابانها در گره های شهری – سازمان حمل و نقل و ترافیک – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره PLC – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره متره و براورد پیشرفته – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – منطقه آغار و دالان
 • برگزاری دوره زمان بندی نگهداری و تعمیرات – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – منطقه نار و کنگان
 • برگزاری دوره اصول و مبانی مهندسی خوردگی و روشهای جلوگیری، کنترل و پایش آن- مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره طراحی شهر برای پیاده، دوچرخه و معلولین – سازمان حمل و نقل و ترافیک – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره خوردگی توربینهای گازی- مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره ارتباط مؤثر با محیط و دیگران DISC – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره آشنایی با آیین نامه MUTCD – سازمان حمل و نقل و ترافیک – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره انطباق ساختمانی و تفکیک زمین – شهرداری شیراز
 • (مسئوليت اجتماعي) : برگزاری دوره مهارتی خانه داری هتل – شهرواندان محله سعدی – با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مهندسی ارزش – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 – منظقه پنج عملیات گاز شیراز
 • برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – ویژه مدیران ارشد – شهرداری شیراز
 • برگزاری “دوازده” دوره روانشناسی صنعتی – شرکت پلیمر آریاساسول
 • برگزاری دوره هنر ارتباطات موثر – سازمان نظام مهندسی استان فارس
 • برگزاری دو دوره ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره سیسکو – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره اصول و مبانی مخازن ذخیره – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دو دوره تیم ورک – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره نگرش و تغییر نگرش – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری سه دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – ویژه مدیران میانی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری CRM&CSM – شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره مدیریت عملکرد – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره SQL Server – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره آزمایش خوردگی – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره اکسل حسابداری – شرکت پالایشگاه شیراز
 • برگزاری دوره شبکه – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره اصول تشریفات – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره ارتقا سلامت اداری – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره مدیریت پروژه – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره فرایند ارتباطات – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مایکروسافت ورد – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره منشیگری – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره کنترل استرس و فشارهای روانی ناشی از کار – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره بازاریابی استراتژیک گردشگری – سازمان فرهنگی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مدیریت عملکرد – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره طراحی و پیاده سازی انبار داده (DATA WAREHOUSE) – شهرداری شیراز
 • برگزاری “دو” دوره فرآیندکاوی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره تیم ورک – مدیران ارشد شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره Revit Architecture – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره ارتباط با مشتری – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره استاندارد ندیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)
 • برگزاری دوره اقتصاد نفت و گاز – شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – منطقه پارسیان
 • برگزاری دوره تخصصی زاکسل Zyxel – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001:2015 – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره تیم ورک – منطقه 4 شهرداری شیراز
 • و …
 • برگزاری دوره حضوري/آنلاين مهارتهاي فروش تلفنی – اسنپ
 • برگزاری دو دوره حضوري مدیریت فرایند BPM و مدلسازی و مستندسازی فرایندها با محوریت استاندارد BPMN – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت انرژی – فولاد خراسان
 • برگزاری دوره حضوري برنامه توسعه فردی IDP – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری چهار دوره حضوري بسته آموزشي مديريت حرفه اي تعميرات و نگهداري بر اساس مدل SMRP – مجتمع مس سرچشمه
 • برگزاری دوره حضوري متدولوژی مدیریت پروژه PRINCE2 – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري استانداردهای صنعت IEC/IEEE – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري استقرار استانداردISO 26000 – توسعه آهن و فولاد گل گهر 
 • برگزاری دوره حضوري معماری سازمانی (پیشرفته) – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري ایمنی برق و ایزولاسیون الکتریکی – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري نيازسنجي آموزشي – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري اقتصادسنجی انرژی – فولاد خراسان
 • برگزاری دوره حضوري ارزیابی انرژی در سیستم تولید و توزیع بخار (مقدماتی) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري تشخیص عیوب پوشش لوله های مدفون به روش های C_SCANDCVGCIPSPCM – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري ارزیابی انرژی در سیستم تولید و توزیع بخار (پیشرفته) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت فرایندهای کسب و کار و زبان مدل سازی BPMN – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت استرس – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با ترسیم بوم کسب و کار – شهرداری اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري معماری سازمانی TOGAF – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري تاسیسات بهداشتی ساختمان – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري فيلمسازي (فيلم نامه نويسي) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ایمنی کار در ارتفاع – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره حضوري چگونه بیشتر و موثرتر کتاب بخوانیم – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری هشت دوره حضوري مدیریت استرس و تاب آوری – مهندسي و توسعه سروک آذر
 • برگزاری دوره حضوري ارگونومی صنعتی و اداری – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره حضوري ترسيم بوم کسب و کار پیشرفته – شهرداری اصفهان
 • برگزاری دوره حضوريمتره و برآورد تخصصی پروژه های سیویل و معماری – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری هشت دوره حضوري ارتباط موثر – سروک آذر
 • برگزاری دوره حضوري نقشه‌خوانی ابزار دقیق – مجتمع کنسانتره و گندله‌سازی سنگ آهن زرند کرمان
 • برگزاری سه دوره حضوري رانندگی تدافعی – نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
 • برگزاری دوره حضوري انبارداری صنعتی – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري معماری سازمانی (مقدماتی) – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري متره و برآورد (عمرانی) – سنگ آهن گهر زمین
 • برگزاری دوره حضوري اصول اندازه گیری پتانسیل حفاظت کاتدی و تجزیه و تحلیل – منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري اصول و فنون تشریفات – نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
 • برگزاری دوره حضوري ایمنی کارهای ساختمانی – سنگ آهن گهر زمین
 • برگزاری دوره حضوري اکسل پیشرفته – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری هشت دوره حضوري اصول و فنون مذاکره – مهندسي و توسعه سروک آذر
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت بحران و واکنش در برابر شرایط اضطراری – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با قوانین حسابرسی بیمه ای – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري Excel مقدماتی – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره حضوري پرورش کارمندان – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دو دوره حضوري نرم افزار Word – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره حضوري آئین نگارش و مکاتبات اداری – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دو دوره حضوري آئین نگارش و مکاتبات اداری (گروه اول) – ایبکو IBKO
 • برگزاری دوره حضوري استانداردهای ابزار دقیق – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري اصول انبارداری – پاسارگاد ماشین پرشین جنوب
 • برگزاری دوره حضوري اصول گزارش نویسی – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دوره حضوري واکاوی رویکردها و فرصت های میان رشته ای صنعت نفت و گاز و طراحی محیطی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت استراتژیک منابع انسانی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري مدلسازی فرایندهای کسب و کار BPMN – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري استانداردهای API 618 کمپرسورهای رفت و برگشتی – شرکت پالایش نفت بندرعباس
 • برگزاری دو دوره حضوري آشنایی با مبانی Draft Survey – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري روش کدورت سنجی – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره آنلاین ارزيابي عملکرد کارکنان – سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
 • برگزاری دو دوره حضوري اصول بهره برداری و عیب یابی پمپ ها (با تمرکز بر پمپ های سانتریفیوژ) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ارزیابی انرژی در سیستم تولید و توزیع بخار (پیشرفته) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری چهار دوره حضوري مدیریت تعارض – مهندسي و توسعه سروک آذر
 • برگزاری دو دوره حضوري تجهیزات و عملکرد واحد سنتز اوره (راکتور/ استریپر/ پول کندانسور/ اسکرابر) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری سه دوره حضوري آشنایی با کاتالیست های واحد آمونیاک – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري نحوه ارزيابي و تهيه پيوستهاي زيست محيطي پروژه هاي شهري – شهرداری اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري تربیت ممیز داخلی سیستم های مدیریت انرژی – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوری کاربری و راهبری لینوکس – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاین تحليل گري داده محور – شهرداري اهواز
 • برگزاری دوره حضوري مبانی اجرائی سیستم مدیریت انرژی (پیشرفته) – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري آنچه مدیران ارشد در خصوص قرارداد ها باید بدانند – ویژه مدیران ارشد – شهرداري اهواز
 • برگزاری دوره حضوري روانشناسی یادگیری و آموزش بزرگسالان – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوری آشنایی با تهیه QC Plan و نقشه QBS پروژه – قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی ريل گستر
 • برگزاری چهاردوره حضوري آشنایی با MDEA و فرآیند جذب و دفع CO2 – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري اصول تشریفات نوین – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دو دوره حضوري مبدل های حرارتی صفحه ای، اصول طراحی و بهره برداری از آنها – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوری طرح تکریم – شرکت گاز استان تهران
 • برگزاری پنج دوره حضوري تیونینگ تخصصی کنترل ولوها – پتروشیمی پردیس
 • برگزاری دوره حضوري فن بيان – ياتاقان بوش ايران
 • برگزاری دوره آنلاين رویکردهای نوین در استقرار نظام مدیریت عملکرد – شهرداري اصفهان
 • برگزاری سه دوره حضوري نظام آراستگي 5s – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري اصول و فنون مذاکره ویژه مدیران – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت تکنولوژی – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري خلاقیت – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره آنلاينفرماندهی حادثه ICS – پتروشيمي پردیس 
 • برگزاری دوره حضوري اصول سرپرستي – پاسارگاد ماشین پرشین جنوب
 • برگزاری دوازده دوره حضوري تعادل کار و زندگي – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دو دوره حضوري تکنیکهای مصاحبه – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره آنلاین معماری سازمانی – شهرداری اهواز
 • برگزاری سه کارگاه حضوري استقرار مدیریت استراتژیک منطبق با انتظارات مدل EFQM ویرایش (2020) – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري RCA – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري اصول گزارش نويسي – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاين مدیریت فرایندهای کسب و کار – شهرداري اهواز
 • برگزاری دوره حضوري Microsoft Word – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دو دوره آنلاين تعادل کار و زندگي – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری کارگاه حضوري اسکیس – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دو دوره حضوري آيين نگارش و مكاتبات اداري – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري ريشه يابي خطاها و محاسبه عدم قطعيت در اندازه گيري U.M – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاين متره و برآورد طرح های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري آلودگی های هوا و روش های کنترلی آن – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري تنظیم قرارداد و شرایط عمومی – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ایمنی گازهای طبیعی در ایستگاه های تقلیل فشار – مهندسین مشاور طراحی لوله گاز فارس
 • برگزاری دوره حضوري گزارش نویسی فنی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري نیازسنجی پژوهشی (تکميلي) – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوريتوتال سولفور آنالیزر – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ISO 9001 – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دو دوره حضوري هوش هیجانی ویژه مدیران – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري اصول مذاکره موفق – یاتاقان بوشايران
 • برگزاری دوره حضوري اپراتوري و ایمنی کار با دستگاه واترجت – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري محاسبه بار برودتی و حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزار Carrier – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري آمار و تکنیک های آماری – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين آزمایش و تنظیم رله های حفاظتی – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري مبانی اجرائی انرژی (مقدماتی) – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري آشنایی با تنظیم قرارداد و شرایط عمومی پیمان – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري بهینه‌سازی سیستم بخار و ارزیابی کارایی انرژی در بویلر و کوره – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري لیفتیگ – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري روشهای پیشگیری خوردگی پوششهای رنگ صنعتی و بهسازی تعمیرات مربوطه – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري اصول مذاکره موفق – یاتاقان بوشايران
 • برگزاری دو دوره حضوريقانون کار و تامین اجتماعی – پتروشيمي پرديس 
 • برگزاری دو دوره حضوري ارتباط موثر – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری سه دوره حضوري بهیاری Nurse assistant- پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره آنلاين استاندارد شيرآلات صنعتي و تجهيزات وابسته – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دو دوره حضوري آشنایی با فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل 34000 – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری سه دوره حضوري ویرایش جدید EFQM 2020 – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري تربیت ارزیاب تعالی – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري اسکیس – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري روش های بهینه تعمیرات کوره ریفرمری واحد آمونیاک با معرفی مشخصات متریال به روز نسوز – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره آنلاين بازرسی بر مبنای ریسک مطابق استاندارد API580 – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره حضوري لیفتینگ جرثقیلهای متحرک – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري تحلیل اقتصادی و منافع چندگانه پروژه های عملکرد انرژی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري مديريت انرژي در كمپرسورها، پمپها و فن ها – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره حضوري ارتباط مؤثر در تدریس – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاين آشنايي و تشريح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001 با رويکرد مميزي داخلي – شهرداري اصفهان
 • برگزاری چهار دوره حضوري کنترل ولو – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري مهندسي مجدد آموزش کارکنان – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري اصول برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوري اصول و فنون متقاعدسازی مدیران – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري شخصيت در کار – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره حضوري خود ارزیابی براساس فرآیندهای مدل 34000 – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاين بودجه ريزي عملياتي – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری کمکهای اولیه – پتروشيمي پردیس
 • برگزاری دوره حضوري ارزیابی درجه بحرانیت کالاها و قطعات یدکی – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره حضوري عزت نفس – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره حضوري روشهاي کاربردي کاهش مصرف انرژي الکتريکي در صنايع انرژي – پتروشيمي پرديس
 • برگزاری دوره آنلاین (و به صورت کشوری) آشنایی با تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK – شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره آنلاین آخرين فناوري سامانه هاي حمل و نقل هوشمند – شهرداري اصفهان (مدرس از نیوزلند)
 • برگزاری دوره آنلاین پکيج مديريت دارايي فيزيکي (ISO 55000) – هلدینگ کاله
 • برگزاری دوره آنلاین مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی با ابزار BPMN – موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
 • برگزاری دوره حضوری تجاری سازی فناوری نوین – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره آنلاین اينفوگرافيک و ارائه موثر – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره حضوري مديريت شهر همگرا – مديران ارشد شهري – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاین طراحی ابزار دقیق با نرم افزار EPLAN – مجتمع گاز پارس جنوبي
 • برگزاری چهار دوره آنلاین Handover Management – شرکت پلیمر آریا ساسول
 • برگزاری دوره حضوری مهندسی ارزش – ويژه مديران – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین فناوري هاي نوين در مديريت پسماند با رويکرد استفاده از تجربيات جهان – شهرداری اصفهان (مدرس از آلمان)
 • برگزاری دوره آنلاین مديريت انرژي در کمپرسورها، پمپ ها و فن ها – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره حضوری مديريت پروژه – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین پادشکنندگي سازماني – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاين کارگاه مديريت روابط عمومي پيشرو MPPR – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره آنلاين طراحی و توسعه سیستمهای انگیزشی – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاين بازرسی خطوط لوله فرآیندی بر اساس استاندارد ASME B31.3 – منطقه 4 عمليات انتقال گاز
 • برگزاری دوره آنلاين پیرایش مرمت و ساماندهی نماهای شهری – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاين روشهاي مديريت و کنترل مصرف انرژي در فرايندهاي احتراق مشعل و ديگهاي بخار – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره حضوری مبانی گزينش شايستگي تيم ها – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین امنیت شبکه های اجتماعی و سواد رسانه ای – موسسه آموزشی علوم و فنون (کیش)
 • برگزاری کارگاه حضوری کار تیمی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دو دوره آنلاین سيستم هاي مديريت بخار و روش هاي بهينه سازي مصرف بخار – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین بهره وری و تکنیکهای اندازه گیری آن – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاین Data Science & Machine Learning – گروه شرکتهای پرتو آبی BRTel
 • برگزاری دوره آنلاین مباني نظارت بر اجراي مقررات ملي ساختمان – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره حضوری فرآیندهای آموزش و توسعه فردی – هولدینگ فرزانگان فارس نیکو
 • برگزاری دوره آنلاين مهندسی ارزش – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره حضوري مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره آنلاین جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی شهری – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاین و حضوري مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی – مديران شهرداری اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری Data Science – هیئت مدیره گروه شرکتهای پرتو آبی BRTel
 • برگزاری دوره آنلاین پيشگيري از آسيب هاي فضاي مجازي – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین فن بيان ويژه کودکان – ويژه اعضاي خانواده مديران و کارکنان – پتروشيمي شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین روشهای نیازسنجی پژوهشی- شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره آنلاین فن بيان ويژه نوجوانان – ويژه اعضاي خانواده مديران و کارکنان – پتروشيمي شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین سواد مالي ويژه نوجوانان (مديريت پول) – ويژه اعضاي خانواده مديران و کارکنان – پتروشيمي شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین اصول بايگاني و مديريت اسناد – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری پرورش کارکنان – پتروشيمي شيراز
 • برگزاری وبینار پیشگیری و مقابله با آتش سوزی منابع طبیعی، فضای سبز و باغات – سازمان آتش نشاني شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین مذاکره پیشرفته با ارایه نمونه های موفق مذاکره – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری تکنيکهاي حل خلاقانه مسئله – شرکت یاتاقان بوش ایران
 • برگزاری دوره حضوری گزارش نویسی و مکاتبات اداری – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین اصول و فنون مذاکره – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دوره حضوری تکنيکهاي حل خلاقانه مسئله – شرکت فورج البرز
 • برگزاری دوره آنلاین نشانه ها و عوامل موثر بر طلاق عاطفی – شهرداري اصفهان
 • برگزاری دو دوره آنلاین هوش هیجانی – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره حضوری تکنيکهاي حل خلاقانه مسئله – شرکت شتابکار
 • برگزاری دوره آنلاین تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاین روانشناسی صنعتی و کنترل استرسهای شغلی– پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین تاب آوری سازماني – مديران شهرداري اصفهان
 • برگزاری دو دوره آنلاین ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – اعضای خانواده کارکنان پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره آنلاین آسیب شناسی خانواده – موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
 • برگزاری دوره آنلاین تیم سازی و رهبری موثر تیمهای موفق – شهرداري اصفهان
 • مسئوليت اجتماعي) : برگزاری دوره مهارتی تایپ سریع فارسی و انگلیسی با صفحه کلید – شهرواندان مناطق محروم
 • برگزاري دوره آنلاين تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK V3 – شرکتهاي ايبکو، بيمارستان علي اصغر، شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی، سازمان منطقه آزاد چابهار، شرکت شبکه آرا، شرکت ثانیه پردازان، مجموعه آموزشي دکتر سی جی و …
 • برگزاري هشت دوره آنلاين بهداشت روان در محيط کار – شرکت پلیمر آریا ساسول
 • برگزاری دوره آنلاين UX Fundamental – سازمان منطقه آزاد کیش
 • برگزاری دوره آنلاين مديريت عملکرد – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دو دوره آنلاين جامع گزارش نویسی حرفه ای – همراه اول MCI
 • برگزاری دوره آنلاين مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاري دو دوره آنلاين تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK V3 – گروه شرکتهای پرتو آبی BRTel
 • برگزاری دوره آنلاين مدیریت حمل و نقل همگانی – معاونت حمل و نقل شهرداري شيراز (مدرس از نيوزلند)
 • برگزاری دوره آنلاين هوش هيجاني – همراه اول MCI
 • برگزاری دوره آنلاين سامــانه فرماندهی حادثه (ICS 100) – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين توانمندسازی منابع انساني – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاين تاب آوری سازمانی – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين CEH – منطقه پنج عملیات انتقال گاز شیراز
 • برگزاری دوره آنلاين مديريت انرژي در ساختمان – معاونت فني شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره حضوري جامع مهارت هاي فروش و بازاريابي (مقدماتي) – مجتمع صنعتي دکوران
 • برگزاری دوره آنلاين مديريت مشارکتي – مديران اجرايي – شهرداري مشهد
 • (مسئوليت اجتماعي) : برگزاری دوره مهارتی اصول حسابداري – شهرواندان مناطق محروم – محله سعدی و سهل آباد
 • برگزاری دوره آنلاين ارتباط موثر با استفاده از مدل رفتاری DISC – شهرداري شيراز
 • (مسئوليت اجتماعي) : برگزاری دوره ويزيتور فروش – نوجوانان خانه اشتغال – جمعيت امام علي
 • برگزاری دوره آنلاين افزايش کاريزما و نفوذ کلام – مديران ارشد – شهرداري مشهد
 • برگزاری دوره آنلاين کارگاه خبر نويسي – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاين اصول و فنون مذاکرات – همراه اول MCI
 • برگزاری دوره آنلاين مديريت و رهبري با استفاده از تكنيك هاي NLP – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين InDesign Adobe – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاين اصول رایزنی دولتی (لابیگری) در سازمانها – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين ايمني در تکايا – سازمان آتش نشاني شيراز
 • برگزاری دوره حضوري اصول و آداب تشریفات ویژه نیروهای خدماتی – شوراي شهر شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين آشنایی با آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه – شهرداري شيراز
 • برگزاری دو دوره آنلاين Photoshop Adobe – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره آنلاين حل مساله – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين آسیب شناسی نظام ساخت و ساز – شهرداري شيراز
 • برگزاری سه وبينار پيشگيري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﻏﺎت – سازمان آتش نشاني شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين ارزیابی و محاسبه جرایم آزمایشگاهی (ژئوتکنيک و آزمايشات مکانيک خاک) – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين خطا ناپذيري (Poka-yoke) – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره آنلاين تيم سازي و رهبري موثر تيم هاي موفق – مديران ارشد شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين آشنایی با ضوابط مکان یابی و جانمایی ایستگاه پایانه و توقفگاه های حمل و نقلی – معاونت حمل و نقل شهرداري شيراز
 • برگزاری وبينار شيمي حريق و هزمت – سازمان آتش نشاني شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين اصول معماری پایدار- استاندار جهانی ساختمان های پایدار (سبز) LEED – معاونت فني شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين اصول معماری پایدار- مشخصات جهانی صنعتی ساختمان – معاونت فني شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره حضوري ابزار و روش هاي جمع آوري آمار و اطلاعات – واحد آمار شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين مشارکت عمومی و خصوصی PPP و انواع آن – سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های عمومی شهرداری شيراز
 • برگزاری دوره آنلاين ضوابط و استاندارهای مناسب سازی فضاهای برای توانیابان – شهرداري شيراز
 • برگزاری دوره ERP تخصیص منابع سازمانی – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دو دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)
 • برگزاری دوره سلامت روان در محیط کار (بهداشت روان) – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره مدیریت استرس و فشارهای روانی ناشی از کار – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره مدیریت فرایندها – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره تربیت ارزیاب بر اساس EFQM – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎرز اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژى و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ، ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎى اﻧﺮژى ISO 50006 – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره تفکر تحلیلی – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره مدیریت و مدلسازی فرایندها – شرکت کولر هوایی آبان
 • برگزاری دوره تجزیه و تحلیل مشاغل – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره هوش هیجانی – منطقه پنج عملیات انتقال گاز شیراز
 • برگزاری دو دوره تصمیم گیری و حل مسئله ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره آشنایی با اصول و مبانی عملکرد توربو کمپرسور ها SUMY ZORYA – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره IT Master Plan – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره طراحی اینفوگرافیک و روشهای نوین دیداری سازی داده ها و اطلاعات – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره مدیریت خلاقیت و نوآوری ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره امنیت ارتباطات – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – نظام مهندسی ساختمان استان فارس
 • برگزاری دوره مدیریت تغییر ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دو دوره اصول و فنون مذاکرات – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره اقتصاد مدیریت – پالایشگاه هشتم
 • برگزاری دوره Microsoft Word – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره کوچینگ نقش جدید مدیران – ویژه مدیران ارشد – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره مدیریت زمان – ویژه مدیران ارشد – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره اصول و آداب تشریفات – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره COBIT 2019 – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره تکمیلی عملکرد توربو کمپرسور ها SUMY ZORYA – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره مدیریت استرس – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره برون سپاری – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره مدیریت و مدلسازی فرایندها – شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مربی گری – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره مدیریت استرس ویژه بانوان – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره پیشگیری از آسیب های اجتماعی – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – منطقه پارسیان
 • برگزاری دوره تیم ورک – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره قانون برگزاری مناقصات – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز
 • برگزاری دوره مربی گری – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره اصول معماری پایدار، توسعه گری – معاونت شهرسازی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره Microsoft Excel – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دوره مهارتهای ارتباطی – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره سیستم کنترل مرکزی هوشمند SCATS – سازمان حمل و نقل و ترافیک – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره Microsoft Access – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار
 • برگزاری دو دوره تیم ورک – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)
 • برگزاری دوره NFPA – معاونت شهرسازی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره اخلاق علمی – حرفه ای – ویژه مدیران – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره نحوه طراحی پارکینگها، و خیابانها در گره های شهری – سازمان حمل و نقل و ترافیک – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره PLC – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره متره و براورد پیشرفته – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – منطقه آغار و دالان
 • برگزاری دوره زمان بندی نگهداری و تعمیرات – شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – منطقه نار و کنگان
 • برگزاری دوره اصول و مبانی مهندسی خوردگی و روشهای جلوگیری، کنترل و پایش آن- مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره طراحی شهر برای پیاده، دوچرخه و معلولین – سازمان حمل و نقل و ترافیک – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره خوردگی توربینهای گازی- مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره ارتباط مؤثر با محیط و دیگران DISC – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره آشنایی با آیین نامه MUTCD – سازمان حمل و نقل و ترافیک – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره انطباق ساختمانی و تفکیک زمین – شهرداری شیراز
 • (مسئوليت اجتماعي) : برگزاری دوره مهارتی خانه داری هتل – شهرواندان محله سعدی – با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مهندسی ارزش – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 – منظقه پنج عملیات گاز شیراز
 • برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – ویژه مدیران ارشد – شهرداری شیراز
 • برگزاری “دوازده” دوره روانشناسی صنعتی – شرکت پلیمر آریا ساسول
 • برگزاری دوره هنر ارتباطات موثر – سازمان نظام مهندسی استان فارس
 • برگزاری دو دوره ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره سیسکو – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره اصول و مبانی مخازن ذخیره – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دو دوره تیم ورک –معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره نگرش و تغییر نگرش – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری سه دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – ویژه مدیران میانی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری CRM&CSM – شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره مدیریت عملکرد – مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 • برگزاری دوره SQL Server – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره آزمایش خوردگی – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره اکسل حسابداری – شرکت پالایشگاه شیراز
 • برگزاری دوره شبکه – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره اصول تشریفات – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره ارتقا سلامت اداری – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • برگزاری دوره مدیریت پروژه – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره فرایند ارتباطات – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مایکروسافت ورد – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره منشیگری – شرکت پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره کنترل استرس و فشارهای روانی ناشی از کار – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره بازاریابی استراتژیک گردشگری – سازمان فرهنگی شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره مدیریت عملکرد – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره طراحی و پیاده سازی انبار داده (DATA WAREHOUSE) – شهرداری شیراز
 • برگزاری “دو” دوره فرآیندکاوی – شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره تیم ورک – مدیران ارشد شهرداری شیراز
 • برگزاری دوره Revit Architecture – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره ارتباط با مشتری – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی – پتروشیمی شیراز
 • برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC – شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)
 • برگزاری دوره اقتصاد نفت و گاز – شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – منطقه پارسیان
 • برگزاری دوره تخصصی زاکسل Zyxel – مخابرات ایران منطقه فارس
 • برگزاری دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001:2015 – مپنا (شرکت نیروگاه گازی فارس)
 • برگزاری دوره تیم ورک – منطقه 4 شهرداری شیراز
 • و …