تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK V3

شرکت کننده گرامی

با سلام، فرم نظر سنجی که پیش رو دارید در جهت آگاهی از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان و به هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی ارائه شده می باشد، با تکمیل این فرم هوزان را از نظرات خود مطلع فرمایید.