حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

24

تحلیل کسب و کار  با استاندارد بین المللی BABOK

8

پوکایوکه (Poka-yoke) یا خطاناپذیرسازی

16

مدیر در نقش کوچ

8

منتورینگ و کوچینگ – مربی گری

16

دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC

8

کار گروهی Teamwork

8

آینده نگاری و آینده پژوهی فضای کسب و کار

16

گزارش نویسی حرفه ای

24

مهارتهای نرم برای مدیران

آشنایی با کسب و کار

24

مدیریت فرایندهای کسب و کار با BPMN

آشنایی با کسب و کار

24

فرایندکاوی

آشنایی با کسب و کار

24

مدلسازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار  با نرم افزار Process Maker

8

مهارتهاي مديريتي با رويكرد نظريه خود تعيين گري

8

تاب آوری سازمانی و سنجش آن

8

پادشکنندگی سازمانی

8

برون سپاری فرایندی

8

آشنایی با محیط تصمیم گیری چند معیاره سازمانی

8

آشنایی با تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

8

تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره نوین تحت اکسل

8

پویا شناسی سیستمها (System Dynamics)

8

سبک های مدیریتی

8

مدیریت تکنولوژی

8

رویکردهای نوین مدیریتی

24

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

8

فناوری اطلاعات برای مدیران

16

مهارتهای IT برای مدیران (داشبوردمدیریتی، ابزار مدیریت وظیفه Task، ابزار مدیریت  زمان و …)

حسابداری مالی

24

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

16

نگرش و تغییر نگرش

16

تکنیکهای هدف گذاری

8

مدیریت تغییر

16

مدیریت خلاقیت و نوآوری

24

مدیریت عمومی و سرپرستی

16

سرپرستی پیشرفته

24

مهارتهای کلیدی مدیریت

16

تفکر سیستمی با رویکرد استراتژیک

16

تکنیکهای برنامه ریزی

16

مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی

16

رویکردهای نوین مدیریت دانش

8

مدیریت و کنترل استرس و فشارهای روانی ناشی از کار

8

مدیریت زمان

16

مذاکره موثر

16

تکنیکهای تصمیم گیری

8

تکنیکهای حل مسئله

24

فن بیان و آیین سخنوری

16

زبان بدن Body Language

8

فن اداره و مدیریت جلسات

8

 تفکر طراحی Design Thinking

8

کارگاه برنامه ریزی توسعه فردی (IDP)

8

رهبری اقتضایی

8

تفکر انتقادی

8

تفکر خلاقانه

16

تفکر تحلیلی

16

طراحی و خلق مدل کسب و کار