شرکت پلیمر آریا ساسول

شرکت پلیمر آریا ساسول

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت پتروشیمی شیراز

منطقه پنج عملیات انتقال گاز شیراز

شرکت بهره­ برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – شیراز

شرکت پالایش نفت شیراز

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  – منطقه پارسیان

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  – منطقه آغار و دالان

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  – منطقه نار و کنگان

شرکت ملی گاز ایران

مدیران ارشد و میانی شهرداری شیراز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز

شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار

شرکت کولر هوایی آبان

مخابرات ایران – منطقه فارس

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)

سازمان فرهنگی شهرداری شیراز

مپنا – شرکت نیروگاه گازی فارس

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

مجتمع صنعتی دکوران