حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

24

Digital Marketing

16

مدیریت شبکه های اجتماعی (Instagram، LinkedIn و …)

16

Microsoft dynamic CRM

24

مدیریت فروش

24

مدیریت بازاریابی

16

مدیریت تبلیغات

16

کارگاه تدوین کمپین تبلیغاتی

16

مدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت مشتری CRM&CSM

8

مدیریت برند

16

تحقیقات بازار

16

تبلیغات و تکنیکهای پیشبرد فروش

8

کارکاه فروش تلفنی

16

تربیت ویزیتور فروش

16

مذاکره موثر در فروش

16

تبلیغات دیحیتال

16

ارزیابی عملکرد واحد فروش

24

فن بیان و آیین سخنوری

16

زبان بدن Body Language

16

مدیریت همایش و گردهمایی

16

مدیریت روابط عمومی

16

اصول خبر نویسی (روابط عمومی)

8

اینفوگرافیک Info Graphic