فرم نظرسنجی دوره آنلاین

تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK V3

شرکت کننده گرامی

با سلام، فرم نظر سنجی که پیش رو دارید در جهت آگاهی از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان و به هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی ارائه شده می باشد، با تکمیل این فرم هوزان را از نظرات خود مطلع فرمایید.

دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK

  • میزان تسلط علمی ارائه دهنده بر مطالب
  • مناسب بودن نحوه اطلاع رسانی دوره
  • برآورده شدن انتظارات شما از محتوی دوره