با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

محتوی آموزشی

تاب آوری سازمانی

2020-10-13

تاب آوری سازمانی

 
 
  • تاب آوری سازمانی رویکرد نوین جهت برون رفت از اختلال و بازگشت به شرایط مطلوب
  • تاب آوری سازمانی استراتژی نوین سازمانها جهت مقابله با بلایا و فجایع طبیعی
  • تاب آوری سازمانی رویکرد نوین در مدیریت مخاطرات
  • تاب آوری سازمانی کارامدترین رویکرد بازگشت به شرایط عادی
  • تاب آوری سازمانی ابزاری نوین جهت مقابله با بحران
  • تاب آوری سازمانی ابزاری کارآمد جهت بازتوانی سازمان به شرایط مطلوب

.

دیدگاه خود را ثبت کنید